Spolupracujeme s externým špecializovanými dodávateľmi a pre oprávnených používateľov dokážeme zabezpečiť svetovo unikátne úpravy dronov a software na mieru. 

Na základe kvalifikovanej požiadavky dokážeme zabezpečiť odstránenie NFZ a výškových limitov, vypnúť DroneID, upraviť správanie dronu (napr. let bez GPS predĺženie dosahu), upraviť ovládanie senzorov alebo zlepšiť odolnosť proti rušeniu.

Prostredníctvom spolupráce s externými špecializovanými dodávateľmi dokážeme pre oprávnených používateľov zabezpečiť odstránenie všetkých obmedzení, zdokonaliť správanie dronu pre špecializované úlohy a poskytnúť priebežné aktualizácie firmvéru na udržanie špičkového výkonu. 

Upozorňujeme, že špecializované služby sú k dispozícii iba vybraným používateľom pri splnení zákonných požiadaviek. Vybrané špecializované služby neposkytujeme používateľom bez zákonnej kvalifikácie.